Så här såg Essinge Fotbolls styrelse ut 2010. Vi är många som är tacksamma för deras insats och hoppas att det gått bra för dessa duktiga ledare i klubben.

Essinge IK styrelse
Ordförande: Bosse Eriksson Sekreterare: Ingela Gullborn
Kassör: Mats Uddare Ledamot: Lasse Zackrisson
Ledamot: Johan Elton Ledamot: WilleStrömberg
Ledamot: Börje Andersson
Suppleant: Felix Kjellvestad Suppleant: Christina Hackberg
Suppleant: Anders Brandt

Valberedning

Ordförande: Brita Källgren Ledamot: Knut Göthe
Ledamot: Lasse Landegren